เมนูหลัก
Home
Vision & Objective
Products
Green GRIT Exhibition
Green GRIT Multimedia
Member
About Us
Contact Us
Map
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
สถานีโทรทัศน์
NBT
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 9
Truevisions
Nation Channel
สาระความรู้
ฝึกภาษา HTML ออนไลน์
ฝึกภาษา ASP ออนไลน์
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
Knowledge Center
ห้องสมุดดิจิตอล
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ห้องสมุดกฎหมาย
หนังสือพิมพ์
มติชนสุดสัปดาห์
เส้นทางเศรษฐกิจ
เดลินิวส์
โพสต์ทูเดย์
แนวหน้า
บ้านเมือง
ไทยโพสต์
บางกอกโพสต์
สยามธุรกิจ
สยามรัฐ
คมชัดลึก
มติชน
ข่าวสด
ไทยรัฐ

Overview

สภาพปัจจุบันและปัญหา

ประเทศไทยมีการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์  16,264,404 คัน (ธันวาคม 2551, กรมการขนส่งทางบก) คิดเป็น   25.66%  ของประชากร 63,389,730 คน (ธันวาคม 2551, กรมการปกครอง) หรือสัดส่วนประชากร 4  คนต่อรถจักรยานยนต์ 1 คัน  ในความเป็นจริงอาจมีจำนวนรถจักรยานยนต์มากกว่าที่จดทะเบียน คือกลุ่มที่ไม่ได้ต่อทะเบียนและลักลอบนำเข้า

จากผลการวิจัยของการใช้น้ำมันเฉลี่ยคันละ 30 กม. ต่อวัน คิดค่าน้ำมันเฉลี่ย 80 สตางค์ต่อกิโลเมตร ค่าน้ำมันนี้สำหรับกรณีรถใหม่ แต่รถอายุเกินห้าปีขึ้นไปอาจจะมีค่าน้ำมันกิโลเมตรละ 1-1.20 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วและน้ำหนักบรรทุกเป็นหลัก เราต้องเสียเงินค่าน้ำมันจากการนำเข้ามาใช้สำหรับรถจักรยานยนต์อย่างเดียวเป็นเงิน

390 ล้านบาทต่อวัน

11,970 ล้านบาทต่อเดือน หรือ

142,350 ล้านบาทต่อปี

หมายเหตุ ปี 2550 ประเทศไทยส่งออกข้าวทั้งปีได้สูงสุด 9.4 ล้านตัน หรือ 1.25 แสนล้านบาท รายได้จากการส่งออกข้าวทั้งปีของประเทศเกือบพอกับค่าน้ำมันสำหรับรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในประเทศ

การใช้จักรยานยนต์ ยังมีส่วนก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงและทางอากาศ เช่น คาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นต้น หากมีการลดหรือทดแทนการใช้พลังงานในรูปอื่นที่ทำให้ลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง และลดการก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงและทางอากาศ ทางเลือกที่ยั่งยืนคือการเพิ่มประสิทธิภาพ ศักยภาพและเครือข่ายของระบบขนส่งมวลชนของประเทศให้ทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งมวลชนระบบราง ระบบรถมวลชน รวมถึงระบบขนส่งส่วนบุคคล

จะลดการนำเข้าน้ำมันได้อย่างไร

รถจักรยานยนต์โดยมากใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน การแปลงกำลังจากน้ำมันไปสู่การขับเคลื่อนที่ล้อ มีประสิทธิภาพประมาณ 15%-20%

ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าซึ่งมีประสิทธิภาพจากการแปลงกำลังแบตเตอรีไปสู่การขับเคลื่อนที่ล้อที่มีค่าประมาณ 60-80%

หากสามารถเปลี่ยนรถจักรยานยนต์ทั่วไปมาใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าประมาณ 1 % หรือประมาณ 160,000 คัน จะลดการนำเข้าน้ำมันโดยตรงได้ 1,600 ล้านบาทต่อปี แน่นอนว่า จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการแปลงระบบแปลงรูปพลังงานไปสู่ระบบที่มีค่าประสิทธิภาพสูงกว่า แต่โดยรวมแล้วประเทศจะลดการนำเข้าได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี และมีส่วนลดการก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงและทางอากาศอีกด้วย

 
Web Site Traffic Counters 
© 2021 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com